Tjenester

Transport og grunnarbeid

 • Transport
 • Pressing av rør
 • Levering av grus, sand, matjord og pukk
 • Masseflytting
 • Mudring
 • Maskinfrakt


Graving og rivearbeid

 • Graving
 • Rivningsarbeider
 • Miljøopprydding
 • Rørlegging
 • Snørydding
 • Maskinflytting

Asfalt og vei

 • Asfaltering
 • Kabelanlegg
 • OPI kanal
 • Liftutleie
 • Kosting


Drenering og masselevering

 • Dreneringsarbeid
 • Grus
 • Strøsand
 • Harpet matjord

Om oss

Eirik Forsmo begynte i 1962 med en lastebil og en beltelaster. Han drev alene til han begynte å satse videre på yrket. Han bygde opp firma som etterhvert ble ganske stort. I 1994 etablerte han et aksjeselskapet Forsmo Maskiner & Transport AS. Firmaet har som vedtektsfestet formål å drive entreprenørvirksomhet innen bygge- og anleggsbransjen.